Dijital dönüşüm ile hayatımıza giren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kavramları, birbirine benzer yanları olsa da farklılıkları da bulunur. Bu kavramlara yakından bakalım.

e-Fatura Nedir ?

e-Fatura (Elektronik Fatura) Nedir ?

Ülkemizdeki vergi kanunlarına göre gelir elde edilen her kalemin faturalandırma zorunluluğu vardır ve faturalandırma sisteminin içeriği Vergi Usul Kanununca belirlenmektedir.Bu kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değişikliğe gidilmiş ve dijital çağa uygun hale getirilerek e-Fatura formatı yürürlüğe girmiştir.
e-Fatura, yeni bir uygulama olarak hayatımıza girse de, kağıt fatura ile aynı işleve sahiptir ancak elektronik ortamda düzenlenmekte ve yine elektronik olarak iletilebilmektedir. e-Fatura, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenen, talep edilen fatura bilgilerinin taraflar arasında güvenli bir biçimde paylaşılmasına olanak sunan, dijital ortamlarda kayıt altında tutularak raporlanabilen ve gerektiğinde ibraz edilebilen bir fatura sistemi bütünüdür.

509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura kullanımını zorunlu kılmıştır. 2022 Mart ayı itibariyle sektörel yelpazesi genişleyen e-Fatura e-Arşiv uygulamalarının belirli ciro hasılatlarına sahip şirket ve işletmele zorunlu kılınarak e-Dönüşüm olgusunun Türkiye’de genişletilmesi hedeflenmiştir. 2022 Mart ayı itibariyle genişletilen ve birtakım değişikliklere gidilen düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak yıllık cirolarından bağımsız olarak belirlenmiş bazı iş faaliyetlerinde bulunan firmalar için de e-Fatura kullanımı zorunlu olacaktır.

 e-Arşiv Fatura Nedir ?

E-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik platformda fatura gönderilip saklanmasına fırsat sunan uygulamaya ise e-Arşiv Fatura denir. GİB’e göre sadece arşivlenen e-Arşiv faturalarının raporlaması yapılmaktadır. E-Fatura kullanan bütün mükelleflerin e-Arşiv kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturulan faturaların vergiler dâhil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması durumunda bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hâle getirilmiştir.

E-Arşiv Faturası ile E-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir ?

e-Arşiv Fatura da tıpkı e-Fatura gibi elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen bir uygulamadır. E-Fatura, yalnızca e-Fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilebilir. Görsel olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasında belirgin farklar yoktur fakat kapsamları ve süreçleri açısından birbirinden farklıdır.
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki temel farklar aşağıdaki gibidir;

  • e-Fatura, yalnızca e-Fatura mükellefleri arası faturalama yapılmasını sağlar.
  • e-Faturada tüm faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçmektedir.
  • e-Fatura, yalnızca e-fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
  • 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-Fatura zorunludur. E-Fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-Fatura sistemine başvuru yapabilirler.
  • e-Arşiv Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalar olup bu faturalar, GİB e-Arşiv portal veya firmaların bilişim sistemlerine entegre e-Arşiv Fatura uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
  • e-Arşiv Faturası, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan e-Ticaret siteleri gönderebilir. 2019 yılında ise sadece e-Ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanması zorunlu olmuştur.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmak için e-Fatura sistemine dâhil olmak zorunluluğu bulunuyor.
  • e-Fatura sistemine dâhil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki farkları detaylı şekilde incelediğimiz makalemize buradan ulaşabilirsiniz.